СВАТБЕНИ

“Ако засаждам цвете всеки път щом си помисля за теб... Бих могъл, да вървя вечно през моята градина.”