Отново заедно – сватбени халки

 950

Допълнителна информация

Профил на халката

Полукръгъл

Масивно злато

750 / 18K